M-GAS | Voda | Plyn | Kúrenie

Realizujeme dodávky, opravy a rekonštrukcie rozvodov vody, plynu a kúrenia.
Špecializujeme sa na kompletnú rekonštrukciu rozvodov a výstavbu kotolní v bytových domoch.
Vlastníme oprávnenie na odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest.

Práce vykonávame od kompletnej projektovej dokumentácie, realizácie diela až po odovzdanie dokladov, ktoré sú v zmysle platných technických noriem.


Referencie

Dodávky a rekonštrukcie rozvodov plynu, vody, TÚV a kanalizácií.

Certifikáty

O profesionalite a kvalite našich služieb svedčia oprávnenia, vydané Slovenskou technickou inšpekciou.

Kontakt

Máte otázky a chcete nás kontaktovať?